fbpx

Všeobecné podmienky registračného systému

Prihlásenie užívateľa do registračného systému

  • Registráciou v registračnom systéme tanečnej školy The EGZ Company (ďalej len “tanečná škola”) ste si vytvorili užívateľský účet, prostredníctvom ktorého si môžete objednávať aktuálne dostupné produkty a služby tanečnej školy.
  • Vytvorením užívateľského účtu v registračnom systéme tanečnej školy nie ste členom tanečnej školy. Členom tanečnej školy sa stávate až pri objednaní a následnej úhrade konkrétnej ponuky služieb.

Zrušenie uživateľského účtu v registračnom systéme

  • O zrušenie užívateľského účtu v registračnom systéme je potrebné požiadať v písomnej podobe mailom na info@theegzcompany.sk, prípadne na theegzcompany@gmail.com alebo na korešpodenčnú adresu kedykoľvek počas roka.
  • V prípade aktívného členstva v tanečnej škole je potrebé požiadať o zrušenie členstva v zmysle vnútorného poriadku a platobných podmienok tanečnej školy. Následne je možné požiadať o zrušenie užívateľského účtu v registračnom systéme písomnou formou. Mailom na info@theegzcompany.sk, prípadne na theegzcompany@gmail.com alebo zaslaním na korešpodenčnú adresu kedykoľvek počas roka.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}