fbpx

Platobné podmienky

 Výška členského

Kinderká / Tanečná príprava (3-6 rokov) – 1x 45 min., maximálna kapacita 8 detí.

Mesačný členský príspevok v tanečnej škole The EGZ Company pre jednotlivca je 35/38 Eur za tréningy jedenkrát do týždňa:

ObdobieExistujúci členExistujúci zákazník
September – December140 EUR152 EUR
Január – Marec105114
Starý člen The EGZ CompanyNový člen The EGZ Company
september – december140 EUR152 EUR
január – marec105 EUR114 EUR
apríl – jún105 EUR114 EUR
september – jún350 EUR380 EUR

V prípade vyplatenia členského na celý školský rok naraz získava tanečník tričko The EGZ Company zadarmo.

Deťuchy / Street dance (7-15 rokov) – tréningy 1-2x 60 min., maximálna kapacita 20 detí

Mesačný členský príspevok v tanečnej škole The EGZ Company pre jednotlivca je 35/40 Eur za tréningy dvakrát do týždňa, 30/35 Eur za tréningy jedenkrát do týždňa:

2x do týždňa

obdobie   Člen EGZ v minulom ŠR   Nečlen EGZ v minulom ŠR   
september – december140 EUR160 EUR
január – marec105 EUR120 EUR
apríl – jún105 EUR120 EUR
september – jún350 EUR400 EUR

1x do týždňa

obdobie   Člen EGZ v minulom ŠR   Nečlen EGZ v minulom ŠR   
september – december120 EUR140 EUR
január – marec90 EUR105 EUR
apríl – jún90 EUR105 EUR
september – jún300 EUR350 EUR

V prípade vyplatenia členského na celý školský rok naraz získava tanečník tričko The EGZ Company zadarmo.

Dospeláci All Style (do 99 rokov) – 1x 60 min., maximálna kapacita 20 osôb.

Členský príspevok v tanečnej škole The EGZ Company pre jednotlivca je 65/70 Eur za 10-hodinový kurz jedenkrát do týždňa:

obdobie   Člen v 
The EGZ Company    
Nečlen v 
The EGZ Company   
16.september – 18.november 65 EUR70 EUR
13. január – 16.marec65 EUR70 EUR
Iné obdobie podľa dohodyBude rovnaká cenaBude rovnaká cena
september – marec130 EUR140 EUR

EGZ Original / Street dance (výberové skupiny) – tréningy 2-3x 60/90 min.

Členské poplatky sa nevzťahujú na súťažnú skupinu EGZ Original, tie sú popísané v samostatnej zmluve. 

2. Splatnosť

Kinderká / Tanečná príprava (3-6 rokov) a Deťuchy / Street dance (7-15 rokov)

splatnosť: 25. septembra (obdobie september – december)

splatnosť: 15. decembra ( obdobie január – marec)

splatnosť: 15. marca (obdobie apríl – jún)

Dospeláci All Style (do 99 rokov)

splatnosť: 09. septembra (prvý kurz) 

splatnosť: 06. januára (druhý kurz) 

splatnosť: týždeň pred začatím kurzu (iné obdobie)

EGZ Original / Street dance (výberové skupiny)

Splatnosť členského pre súťažnú skupinu EGZ Original je popísaná v samostatnej zmluve. 

3. Zľavy

Mesačný členský príspevok v tanečnej škole The EGZ Company pre súrodencov je znížený o 10% z celkovej sumy. Uvedená zľava je platná len počas obdobia prihlásenia oboch súrodencov. Akciové zľavy sa uplatňujú idividuálne podľa aktuálnych pokynov.

4. Penále

V prípade omeškania úhrady členského strácate do konca školského roka nárok na akékoľvek zľavy a v tretí deň nového mesiaca Vám bude zaslaná prvá 
upomienka formou sms spoplatnená sumou 3 Eur. V prípade neuhradenia členského napriek upomienke, Vám bude v dvadsiaty deň mesiaca zaslaná druhá
upomienka spoplatnená sumou 10 Eur a za každý ďalší deň omeškania Vám bude účtovaná pokuta vo výške 1 Eur. Preto Vás prosíme, pri omeškaniach z 
akýchkoľvek dôvodov, informovať nás najneskôr deň pred splatnosťou, aby sme sa mohli individuálne dohodnúť a prípadne splatnosť posunúť.

5. Všeobecné ustanovenia 

V prípade prihlásenia sa neskôr počas školského roka sa platí alikvótna čiastka za dané obdobie podľa dátumu prihlásenia. Prihlásenie do 15teho v mesiaci
plná suma, prihlásenie po 15tom v mesiaci polovica z daného mesiaca. V mesiaci september sa mesiac delí do/po 20.9.

6. Bankové spojenie: Školné je platené vždy VOPRED 
Kinderká a Deťuchy do 15teho bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou vopred , tzn. za obodobi 09-12 v septembri, za obdobie  01-03 
v decembri a za obdobie 04-06 v marci. Dospeláci týždeň pred začatím kurzu. EGZ Original podľa zaslaného vyúčtovania na základe platnej zmluvy.

číslo účtu: 2940006209/1100, Tatra banka, a.s.názov: The EGZ CompanyVS : bude pridelený v prihláškeŠS: trimester/kurz za ktorý platítepopis: meno tanečníka